Previous Frame Next Frame
Het wiel van de Belgae

Het gebied waar de Belgaes leefden spreidt zich voor een groot deel uit over Belgie, een gedeelte van Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Nederland, zoals we dat nu kennen. een aantal stammen hadden zich zelfs gesetteld in Engeland, lang voordat het zo werd genoemd. Venta Belgarum was een naam van een plaats waar de Britse Belgen woonden. Deze stad is nu bekend onder de naam Winchester.

Als Priesteres van Avalon, en oprichtster van de eerste Belgische Godinnen tempel wil ik in analogie met het Keltische Jaarwiel, graag het Wiel van de Belgae aan iedereen voorstellen. De Negen Morgens heb ik gehouden, omdat deze een heel bijzondere betekenis hebben voor alle Priesteressen ter wereld. Verder is het wiel opgebouwd uit één voor één hele belangrijke vrouwen, die echte Godinnen zijn... Het Wiel bestaat uit 8 periodes, met bij elke periode de juiste Godinnen...de centrale figuur in het midden van het wiel is Godelieve van Gistel...

Yule

De twee Belgische Godinnen die staan voor Yule zijn :

1.    Vrouw Holle, Holda of Hulda

2.    Lutgardis van Tongeren

Kwaliteiten

Wijsheid, afzondering, spirituele energie, schifting, toekomstvoorspelling.

Boom

Spar, de vlier en de hulst.

Krachtdieren

Buizerd, Arend, Uil,Valk, Sperwer.

Voorwerp

Het spinnewiel, boek, lelie

Vrouw Holle

 

Vrouw Holle, Holda of Hulda, is een bovennatuurlijk vrouwelijk wezen die in een heel nauw contact staat met de onderwereld. Ze wordt ook wel de witte dame of zwarte grootmoeder genoemd. Ze maakt sneeuw door haar kussen uit te kloppen. Zij spint de wolken. Ze wordt gezien als Godin van leven en dood. Ze is de beschermvrouw van de spinsters en wevers. Ze wordt in verband gebracht met de kabouters en de elven.

Lutgardis van Tongeren

 

Lutgardis werd geboren in Tongeren en zou een heel frivool meisje zijn geweest. Door een financiële tegenslag van haar ouders kon ze niet beschikken over een bruidschat en was ze verplicht om op twaalfjarige leeftijd in het klooster te treden. Ze had de gave om de toekomst te voorspellen en had visioenen. Ze wordt gezien als de beschermheilige van blinden en zwangere vrouwen. Aanvankelijk had ze weinig interesse in het kloosterleven, maar dat veranderde na een visioen van Christus die haar zijn wonden toonde. Op 20-jarige leeftijd deed ze haar professie als non. Omdat zij zich aan een strengere kloosterregel wilde onderwerpen, ging ze in 1206 over naar de cisterciënzerinnenabdij van Aywières (aanvankelijk gevestigd in het Luikse Awirsen vanaf 1215 te Couture-Saint-Germain). Vervolgens verhuisde ze naar de abdij van Nijvelen later weer terug naar de abdij van Aywières. Omdat ze geen abdis wenste te worden in een Franstalige abdij, vroeg zij van Onze Lieve Vrouw de gunst om nooit Waals te hoeven spreken. Lutgardis had de gave om de toekomst te voorspellen en had visioenen. Ze was ook een van de eerste vereerders van het Heilig Hart. Aan het einde van haar leven werd ze blind.

Imbolc


De twee Belgische Godinnen die staan voor Imbolc zijn :

1.    Arkanua

2.    Berecyntia

 

Kwaliteiten

Poëzie, smeedkunst, onschuld, healing en nieuw begin.

Boom

wilg en de berk

Krachtdieren

de wolf, de zwaan, de slang en de lammetjes

Voorwerp

Kelk

Arkanua

Er is weinig bekend over haar, maar ze wordt wel gezien als de Gallische Godin van de Poëzie en de zangkunst.

Berecynthia

Zij wordt gezien als de Godin van de dichtkunst en het vuur.

Oestre

De drie Belgische Godinnen die staan voor Oestre zijn :

1.    Belisama

2.    Wivina van Bijgaarden

3.    Eostre

Kwaliteiten

Lente, groen, passie en enthousiasme.

Boom

Hazelaar

Krachtdieren

Haas, Kip met de eieren, Kat, Rode haan, Beer

Voorwerp

Staf 

Belisama

Zij was een Gallische Godin van het vuur en zij staat symbool voor het ontwaken van de natuur.

Wivina van Bijgaarden

De heilige  Wivina van Bijgaarden  was een abdis van de klooster van Groot-Bijgaarden. Volgens een legende bracht Zij eens een uitgedoofde kaars weer tot vuur.

wivina van bijgaarden.jpgWivina werd geboren in Oisy in het Franse departement Pas-de-Calais en was een dochter van Hugo II van Oisy. Ze zou een bevallig meisje zijn geweest, die door een zekere Richward ten huwelijk was gevraagd. Wivina had echter andere plannen met haar leven en wees hem af en deelde hem mee dat ze liever een leven kuisheid en in dienst van God wilde leven. Ze raadde hem aan hetzelfde te doen. Volgens de overlevering zou Richward vervolgens kluizenaar zijn geworden.

De sage vertelt dat Wivina in het jaar 1127 het ouderlijke huis ontvluchtte, om samen met enkele gelijkgestemde zielen een kluizenaars bestaan te leiden in de bossen nabij Groot-Bijgaarden. Aldaar zouden ze een eenvoudig oratorium en enkele simpele kluizenaarswoningen gebouwd hebben. Hier hield ze er een uiterst gestrenge levenswijze op na met vele verstervings periodes. Daarnaast volgde ze een vegetarisch dieet.

Tijdens een reis zou ze gebeden hebben bij het licht van een kaars. Deze zou zijn uitgegaan en op wonderlijke wijze uit zichzelf terug vlam hebben gevat. In 1143 stichtte ze samen met hertog Godfried III van Leuven het klooster van Groot-Bijgaarden, waarvan zij de eerste abdis werd. Wivina zou aldaar zijn overleden op 17 december 1170.

In 1796 werden haar beenderen overgebracht naar de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk te Brussel. Zowel daar als in de abdij van Bijgaarden (die naar haar vernoemd werd: de Sint-Wivina-abdij) wordt ze nog steeds druk vereerd.

Volgens een oude kroniek zou haar zaligheid geopenbaard zijn aan een vrome vrouw, Theda genaamd. Deze had in een visioen een rustbed in de hemel zien staan. Nadat ze vroeg voor wie dat bed bestemd was, had zij als antwoord gekregen dat het de rustplaats van Wivina was.

Toen bisschop Alardus van Kamerijk de kloosterkerk van de abdij officieel kwam inwijden, zouden alle kaarsen in de processie spontaan ontstoken zijn. Toen de processie vervolgens langs het graf van Wivina (in de kerk) passeerden zou de kaars in de hand van priester Ingelbertus, eveneens spontaan, ontbranden.

Andere wonderen die aan haar toegeschreven zijn:

Ene Nastradus die haar graf had bezocht zou verholpen zijn van zijn kromgegroeide rug. Hij zou zijn kruipplankje hebben achtergelaten en uit dankbaarheid zijn ingetreden in een klooster.

Ene Hetelina uit Brussel zou, eveneens op haar graf, zijn genezen van een uitzinnige razernij die haar had aangegrepen op het moment van de bevruchting van haar eerste kind.

Tenslotte zou ook nog ene Innia van Hungersvelt zijn genezen van een vierdaagse koorts door de aanbidding van Wivina.

Zij is de patrones tegen oog- en keelpijn, pyrexie en mond- en klauwzeer. Ze wordt vaak afgebeeld in kloosterhabijt, met in de ene hand een staf (dit duidt erop dat zij abdis is geweest) en in de andere hand een brandende kaars (die soms door een engel wordt ontstoken). Haar naamdag is op 17 december.

Ene Hetelina uit Brussel zou, eveneens op haar graf, zijn genezen van een uitzinnige razernij die haar had aangegrepen op het moment van de bevruchting van haar eerste kind.

Tenslotte zou ook nog ene Innia van Hungersvelt zijn genezen van een vierdaagse koorts door de aanbidding van Wivina.

Zij is de patrones tegen oog- en keelpijn, pyrexie en mond- en klauwzeer. Ze wordt vaak afgebeeld in kloosterhabijt, met in de ene hand een staf (dit duidt erop dat zij abdis is geweest) en in de andere hand een brandende kaars (die soms door een engel wordt ontstoken). Haar naamdag is op 17 december.

Eostre

Zij is de Germaanse Godin van vruchtbaarheid, landbouw en lente. Zij werd geëerd met het vuur ritueel bij zonsopgang om zo bescherming te bekomen van de oogst. zij symboliseert de lente, nieuwe groei en wedergeboorte.

Beltane

De drie Belgische Godinnen die staan voor Beltane zijn :

1.    Epona

2.    Rosse Zita

3.    Maria Magdalena

Kwaliteiten

Liefde, romantiek, sensualiteit, seksualiteit.

Boom

Meidoorn

Krachtdieren

Witte paard, zwermen kleine vogels, Tortelduifjes, de koppeltjes dieren van de ark van Noach

Voorwerp : Kam en spiegel, sleutel, de liefdesbeker

Epona

Zij is de Godin van de vruchtbaarheid en ze is ook de Godin van de liefde. Beschermster van de reiziger te paard. Je ziet Haar vaak afgebeeld met een sleutel in Haar hand. Dat is de sleutel van de andere wereld.

Rosse Zita

 

Zij is een voorbeeld van een typische Belgische, mooie, wulpse vrouw. Zij was de vriendin van Beakelandt, één van de Bokkerijders. Zij was een genereus persoon en iedereen hield van haar. Zij is mysterieus, braaf en zeer actief.

 

Maria Magdalena

Zij was een geliefde van Jezus van Nazareth. Zij heeft heel veel moeten doostaan. Zij was zogezegd een vrouw van lichte zede en een vamp maar eigenlijk was ze een zeer wijze vrouw.

Litha

De vier Belgische Godinnen die staan voor Litha zijn :

1.    Nassania

2.    Samara

3.    Amalberga

4.    Dimpna

Kwaliteiten

Mededogen en genade en helen van emoties.

Boom

Eik

Krachtdieren

Zalm, Zeeforel, Karper, Paling, Zeehonden,Walvis, Dolfijn, Steur.

Voorwerp

Kelk

Lammas

De vijf Belgische Godinnen die staan voor Lammas zijn :

 

1.    Nehalennia

2.    Gwen Ter Brorn

3.    Aveta

4.    Maria

5.    Rosmerta

6.    Moeder Theresa

Kwaliteiten

Oogst, geborgenheid, koestering.

Boom

Es

Krachtdieren

De herten, koeien, geiten, schapen en de hond.

Voorwerp

Fruitmand en de hoorn des overvloeds, geldbuidel.

Mabon

De drie Belgische Godinnen die staan voor Mabon zijn :

1.    Oanuaz

2.    Arduinna

3.    Matrona

Kwaliteiten  

Voorspoed (overvloed), gronding, veiligheid en manifestatie.

Boom

Beuk

Krachtdieren

Wild zwijn, Vos, Eekhoorn, Huisjesslak, Egel, Woelmuis, Hermelijn, Das

Elementals

Kabouters en elven.

Voorwerp

 

Kristallen

Samhain

De twee Belgische Godinnen die staan voor Samhain zijn :

1.    Christina de Wonderbare

2.    Tanneke Skonyncx

Kwaliteiten

Dood, transformatie en wedergeboorte.

Boom

Taxus

Krachtdieren

Vleermuis, Havik, kauw, de witte zeug, kikker en pad, vlaamse gaai

Voorwerp

De ketel

Morgen La Fey

 

Godelieve van Gistel

Kwaliteiten

Healing, onvoorwaardelijke liefde, mededogen en genade, mirakels, doorzettingsvermogen en praten met de dieren.

Boom

Lindeboom

Krachtdieren

De raaf en alle boerderijdieren

Voorwerp

een veer, een wurgdoek en vier kronen

Britannia van Belgie

 

De Maagd van Vlaanderen

Kwaliteiten  

Moed, kracht en bescherming van ons Belgenland.

Krachtdier

De leeuw (van Vlaanderen)

Voorwerp : De speer